SttMã sản phẩmTên sản phẩmVẢISizeGiá1S7SD21N1BMNBBộ mua thẳng lâu năm chữ xanh đậm NBNu AirNB 130.0002S7SN20N4BU2YBộ ba lỗ kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y 115.0003S7SN20N4BU3YBộ tía lỗ kẻ xanh 3YNous Doux3-4Y 120.0004S7SN20N4MI12MBộ tía lỗ kẻ mint 12MNous Doux12-18M 105.0005S7SN20N4MI18MBộ cha lỗ kẻ mint 18MNous Doux18-24M 110.0006S7SN20N3BU6MBộ tía lỗ tròn xanh 6MNu Air6-9M 100.0007S7SN20N3BU9MBộ tía lỗ tròn xanh 9MNu Air9-12M 105.0008S7SN20N3BU12MBộ tía lỗ tròn xanh 12MNu Air12-18M 110.0009S7SN20N3BU18MBộ cha lỗ tròn xanh 18MNu Air18-24M 115.00010S7SN20N3BU2YBộ cha lỗ tròn xanh 2YNu Air2-3Y 120.00011S7SN20N3BU3YBộ ba lỗ tròn xanh 3YNu Air3-4Y 125.00012S7SN20N3PI6MBộ bố lỗ tròn hồng 6MNu Air6-9M 100.00013S7SN20N3PI9MBộ ba lỗ tròn hồng 9MNu Air9-12M 105.00014S7SN20N3PI12MBộ tía lỗ tròn hồng 12MNu Air12-18M 110.00015S7SN20N3PI18MBộ bố lỗ tròn hồng 18MNu Air18-24M 115.00016S7SN20N3PI2YBộ cha lỗ tròn hồng 2YNu Air2-3Y 120.00017S7SN20N3PI3YBộ tía lỗ tròn hồng 3YNu Air3-4Y 125.00019S7SN20N3LY9MBộ tía lỗ tròn vàng 9MNu Air9-12M 105.00020S7SN20N3LY12MBộ tía lỗ tròn kim cương 12MNu Air12-18M 110.00021S7SN20N3LY18MBộ cha lỗ tròn vàng 18MNu Air18-24M 115.00022S7SN20N3LY2YBộ ba lỗ tròn xoàn 2YNu Air2-3Y 120.00023S7SN20N3LY3YBộ cha lỗ tròn đá quý 3YNu Air3-4Y 125.00024S7SN20N2BU12MBộ bố lỗ dứa xanh 12MNu Air12-18M 110.00025S7SN20N2BU18MBộ tía lỗ dứa xanh 18MNu Air18-24M 115.00026S7SN20N2BU2YBộ tía lỗ dứa xanh 2YNu Air2-3Y 120.00027S7SN20N2BU3YBộ bố lỗ dứa xanh 3YNu Air3-4Y 125.00028S7SN20N2PI2YBộ ba lỗ dứa hồng 2YNu Air2-3Y 120.00029S7SN20N2PI3YBộ tía lỗ dứa hồng 3YNu Air3-4Y 125.00030S7SN20N2YL12MBộ tía lỗ dứa rubi 12MNu Air12-18M 110.00031S7SN20N2YL18MBộ tía lỗ dứa xoàn 18MNu Air18-24M 115.00032S7SN20N2YL2YBộ ba lỗ dứa rubi 2YNu Air2-3Y 120.00033S7SN20N2YL3YBộ tía lỗ dứa kim cương 3YNu Air3-4Y 125.00034S7SN22N4BU2YBộ sở hữu vai cộc kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y 135.00035S7SN22N4BU3YBộ cài vai cộc kẻ xanh 3YNous Doux3-4Y 140.00036S7SN22N3BU3MBộ tải vai cộc tròn xanh 3MNu Air3-6M 115.00037S7SN22N3BU6MBộ sở hữu vai cộc tròn xanh 6MNu Air6-9M 120.00038S7SN22N3BU9MBộ mua vai cộc tròn xanh 9MNu Air9-12M 125.00039S7SN22N3BU12MBộ mua vai cộc tròn xanh 12MNu Air12-18M 130.00040S7SN22N3BU18MBộ download vai cộc tròn xanh 18MNu Air18-24M 135.00041S7SN22N3BU2YBộ mua vai cộc tròn xanh 2YNu Air2-3Y 140.00042S7SN22N3BU3YBộ cài đặt vai cộc tròn xanh 3YNu Air3-4Y 145.00043S7SN22N3PI3MBộ mua vai cộc tròn hồng 3MNu Air3-6M 115.00044S7SN22N3PI6MBộ tải vai cộc tròn hồng 6MNu Air6-9M 120.00045S7SN22N3PI9MBộ cài đặt vai cộc tròn hồng 9MNu Air9-12M 125.00046S7SN22N3PI12MBộ cài vai cộc tròn hồng 12MNu Air12-18M 130.00047S7SN22N3PI18MBộ sở hữu vai cộc tròn hồng 18MNu Air18-24M 135.00048S7SN22N3PI2YBộ cài đặt vai cộc tròn hồng 2YNu Air2-3Y 140.00049S7SN22N3PI3YBộ thiết lập vai cộc tròn hồng 3YNu Air3-4Y 145.00050S7SN22N3LY3MBộ sở hữu vai cộc tròn vàng 3MNu Air3-6M 115.00051S7SN22N3LY6MBộ thiết lập vai cộc tròn đá quý 6MNu Air6-9M 120.00052S7SN22N3LY9MBộ sở hữu vai cộc tròn đá quý 9MNu Air9-12M 125.00053S7SN22N3LY12MBộ sở hữu vai cộc tròn tiến thưởng 12MNu Air12-18M 130.00055S7SN22N3LY2YBộ cài vai cộc tròn quà 2YNu Air2-3Y 140.00056S7SN22N3LY3YBộ cài đặt vai cộc tròn xoàn 3YNu Air3-4Y 145.00057S7SN22N2BU3MBộ cài vai cộc dứa xanh 3MNu Air3-6M 105.00058S7SN22N2BU6MBộ cài đặt vai cộc dứa xanh 6MNu Air6-9M 110.00059S7SN22N2BU9MBộ cài vai cộc dứa xanh 9MNu Air9-12M 115.00060S7SN22N2BU12MBộ thiết lập vai cộc dứa xanh 12MNu Air12-18M 120.00061S7SN22N2BU18MBộ mua vai cộc dứa xanh 18MNu Air18-24M 125.00062S7SN22N2BU2YBộ thiết lập vai cộc dứa xanh 2YNu Air2-3Y 130.00063S7SN22N2BU3YBộ download vai cộc dứa xanh 3YNu Air3-4Y 135.00064S7SN22N2PI3MBộ download vai cộc dứa hồng 3MNu Air3-6M 105.00065S7SN22N2PI6MBộ sở hữu vai cộc dứa hồng 6MNu Air6-9M 110.00066S7SN22N2PI9MBộ cài vai cộc dứa hồng 9MNu Air9-12M 115.00067S7SN22N2PI12MBộ sở hữu vai cộc dứa hồng 12MNu Air12-18M 120.00068S7SN22N2PI18MBộ tải vai cộc dứa hồng 18MNu Air18-24M 125.00069S7SN22N2PI2YBộ cài vai cộc dứa hồng 2YNu Air2-3Y 130.00070S7SN22N2PI3YBộ cài đặt vai cộc dứa hồng 3YNu Air3-4Y 135.000S7SN22N2VI3MBộ cài đặt vai cộc dứa tím 3MNu Air3-6M 105.000S7SN22N2VI6MBộ download vai cộc dứa tím 6MNu Air6-9M 110.000S7SN22N2VI9MBộ sở hữu vai cộc dứa tím 9MNu Air9-12M 115.00071S7SN22N2VI12MBộ cài đặt vai cộc dứa tím 12MNu Air12-18M 120.00072S7SN22N2VI18MBộ cài vai cộc dứa tím 18MNu Air18-24M 125.00073S7SN22N2VI2YBộ cài vai cộc dứa tím 2YNu Air2-3Y 130.00074S7SN22N2VI3YBộ cài vai cộc dứa tím 3YNu Air3-4Y 135.00076S7SN21N1BM6MBộ tải thẳng cộc chữ xanh đậm 6MNu Air6-9M 105.00080S7SD21N1BM0MBộ sở hữu thẳng nhiều năm chữ xanh đậm 0MNu Air0-3M 125.00081S7SD21N1BM3MBộ download thẳng lâu năm chữ xanh đậm 3MNu Air3-6M 130.00082S7SD21N1BM6MBộ cài đặt thẳng lâu năm chữ xanh đậm 6MNu Air6-9M 135.00083S7SD21P3BU0MBộ mua thẳng dài pettit xanh 0MNu Pettit0-3M 160.00084S7SD21P3BU3MBộ cài đặt thẳng nhiều năm pettit xanh 3MNu Pettit3-6M 165.00085S7SD21P3BU6MBộ cài đặt thẳng lâu năm pettit xanh 6MNu Pettit6-9M 170.00086S7SD21P3PI0MBộ mua thẳng lâu năm pettit hồng 0MNu Pettit0-3M 160.00087S7SD21P3PI3MBộ download thẳng dài pettit hồng 3MNu Pettit3-6M 165.00088S7SD21P3PI6MBộ mua thẳng lâu năm pettit hồng 6MNu Pettit6-9M 170.00089S7SD21P207WH0MBộ cài thẳng nhiều năm pettit white dứa xanh 0MNu Pettit0-3M 160.00090S7SD21P207WH3MBộ mua thẳng lâu năm pettit trắng dứa xanh 3MNu Pettit3-6M 165.00091S7SD21P207WH6MBộ cài đặt thẳng lâu năm pettit white dứa xanh 6MNu Pettit6-9M 170.00092S7SD21P208WH0MBộ cài đặt thẳng nhiều năm pettit trắng dứa hồng 0MNu Pettit0-3M 160.00093S7SD21P208WH3MBộ sở hữu thẳng lâu năm pettit trắng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M 165.00094S7SD21P208WH6MBộ cài đặt thẳng dài pettit trắng dứa hồng 6MNu Pettit6-9M 170.00095S7SD22P3BU9MBộ thiết lập vai nhiều năm pettit xanh 9MNu Pettit9-12M 175.00096S7SD22P3BU12MBộ download vai lâu năm pettit xanh 12MNu Pettit12-18M 180.00097S7SD22P3BU18MBộ download vai dài pettit xanh 18MNu Pettit18-24M 185.00098S7SD22P3BU2YBộ sở hữu vai nhiều năm pettit xanh 2YNu Pettit2-3Y 190.00099S7SD22P3PI9MBộ cài đặt vai nhiều năm pettit hồng 9MNu Pettit9-12M 175.000100S7SD22P3PI12MBộ tải vai dài pettit hồng 12MNu Pettit12-18M 180.000101S7SD22P3PI18MBộ thiết lập vai dài pettit hồng 18MNu Pettit18-24M 185.000102S7SD22P3PI2YBộ cài đặt vai nhiều năm pettit hồng 2YNu Pettit2-3Y 190.000103S7SD22P3GY9MBộ mua vai nhiều năm pettit ghi 9MNu Pettit9-12M 175.000104S7SD22P3GY12MBộ tải vai lâu năm pettit ghi 12MNu Pettit12-18M 180.000105S7SD22P3GY18MBộ cài đặt vai dài pettit ghi 18MNu Pettit18-24M 185.000106S7SD22P3GY2YBộ cài vai nhiều năm pettit ghi 2YNu Pettit2-3Y 190.000107S7RD11P207BU0MBody dài pettit xanh dứa xanh 0MNu Pettit0-3M 150.000108S7RD11P207BU3MBody dài pettit xanh dứa xanh 3MNu Pettit3-6M 155.000109S7RD11P207BU6MBody nhiều năm pettit xanh dứa xanh 6MNu Pettit6-9M 160.000110S7RD11P207BU9MBody nhiều năm pettit xanh dứa xanh 9MNu Pettit9-12M 165.000111S7RD11P207WH0MBody lâu năm pettit trắng dứa xanh 0MNu Pettit0-3M 150.000112S7RD11P207WH3MBody nhiều năm pettit trắng dứa xanh 3MNu Pettit3-6M 155.000113S7RD11P207WH6MBody dài pettit white dứa xanh 6MNu Pettit6-9M 160.000114S7RD11P208PI0MBody dài pettit hồng dứa hồng 0MNu Pettit0-3M 150.000115S7RD11P208PI3MBody lâu năm pettit hồng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M 155.000116S7RD11P208PI6MBody dài pettit hồng dứa hồng 6MNu Pettit6-9M 160.000117S7RD11P208PI9MBody lâu năm pettit hồng dứa hồng 9MNu Pettit9-12M 165.000118S7RD11P208WH0MBody dài pettit white dứa hồng 0MNu Pettit0-3M 150.000119S7RD11P208WH3MBody nhiều năm pettit trắng dứa hồng 3MNu Pettit3-6M 155.000120S7RD11P208WH6MBody lâu năm pettit white dứa hồng 6MNu Pettit6-9M 160.000121S7SD22N4BU9MBộ mua vai lâu năm kẻ xanh 9MNous Doux9-12M 150.000122S7SD22N4BU12MBộ cài vai dài kẻ xanh 12MNous Doux12-18M 155.000123S7SD22N4BU18MBộ mua vai nhiều năm kẻ xanh 18MNous Doux18-24M 160.000124S7SD22N4BU2YBộ download vai nhiều năm kẻ xanh 2YNous Doux2-3Y 165.000125S7SD22N4PI9MBộ mua vai nhiều năm kẻ hồng 9MNous Doux9-12M 150.000126S7SD22N4PI12MBộ sở hữu vai nhiều năm kẻ hồng 12MNous Doux12-18M 155.000127S7SD22N4PI18MBộ cài đặt vai nhiều năm kẻ hồng 18MNous Doux18-24M 160.000128S7SD22N4PI2YBộ mua vai nhiều năm kẻ hồng 2YNous Doux2-3Y 165.000129S7SD22N1BM9MBộ tải vai dài chữ xanh đậm 9MNu Air9-12M 145.000130S7SD22N1BM12MBộ thiết lập vai lâu năm chữ xanh đậm 12MNu Air12-18M 150.000131S7SD22N1BM18MBộ mua vai nhiều năm chữ xanh đậm 18MNu Air18-24M 155.000132S7SD22N1BM2YBộ mua vai lâu năm chữ xanh đậm 2YNu Air2-3Y 160.000Mũ sơ sinh 30.000Bao tay bo 25.000Bao chân bo 25.000133A7R51X109WHKhăn xô sữa 1 lớp viền xanh 75.000134A7R51X111WHKhăn xô sữa 1 lớp viền trắng 75.000135A7R51X110WHKhăn xô sữa 1 lớp viền hồng 75.000136S7R51X2DWHSet 3 khăn sữa 45.000

In hình lên xống áo trẻ em giá rẻ tại xưởng in HATC. Với công nghệ in ấn hiện tại đại, đội ngũ thợ lành nghề, HATC luôn nỗ lực để đem về những sản phẩm chất lượng nhất đến khách hàng.

Bạn đang xem: In quần áo trẻ em hà nội


In Hình Lên Áo Quần trẻ em Có chức năng Gì?

Công nghệ in hình lên áo ra đời từ rất mất thời gian và càng ngày được cải thiện, mang đến những sản phẩm ngày càng đẹp và đa dạng mẫu mã.

Gia tăng tính thẩm mỹ và làm đẹp cho các sản phẩm quần áo con trẻ em
Tăng độ nhấn diện mến hiệu so với các thành phầm của uy tín thời trang trẻ con em
Tạo sự đồng hóa cho các sản phẩm cùng loại
Thu hút sự chắt lọc của khách hàng hàng
Tạo sự độc đáo. Khách hàng hàng có thể in hình theo yêu thương cầu, tự xây cất hình in

*

Lưu Ý lúc Đặt In Hình Lên Áo Quần trẻ em Em

Với nhiều năm sản xuất biểu tượng in áo cho những xưởng sản xuất áo xống HATC xin share với chúng ta một số lưu ý như sau để hình in được đẹp nhất và quality nhất:

Chọn hình in tất cả kích thước tương xứng với sản phẩm của bạn. Quần áo trẻ em có kích thước bé hơn kích thước fan lớn, bạn cũng có thể đo và ướm demo lên áo trước khi đặt in. Một số size hình in áo trẻ em em thường thì như 6*6cm, 8*10cm…Màu dung nhan hình hình ảnh tươi tắn, rõ nét
Lựa chọn hình in theo trend hoặc hình thông dụng: elsa, mickey, sofia, khôn cùng nhân, spider man… hoặc phần đa hình phim hoạt hình dễ thương. Việc này giúp thu hút quý khách hàng mua hàng những hơn
Đồng bộ mẫu mã in trên áo với quần góp tăng tính thẩm mỹ và làm đẹp của sản phẩm
Chúng ta nên thi công hoặc dựa vào hình bao gồm sẵn trên mạng. Không nên in hình chụp bằng điện thoại thông minh vì có thể giảm chất lượng hình ảnh.

Trong trường hợp chúng ta cần hỗ trợ thiết kế, hãy contact với HATC để được cung cấp miễn mức giá bằng những kênh sau đây:

*

*
 FANPAGE (FACEBOOK): NHÃN MÁC HATC

Công Nghệ In Hình Lên Áo Quần con trẻ Em

Với công nghệ in ấn cải tiến và phát triển nhanh như hiện nay nay, tất cả rất nhiều cách thức in hình lên áo quần. Cửa hàng chúng tôi xin ra mắt một số phương pháp in cơ bạn dạng hiện nay:

In lụa (in lưới): công nghệ in lưới thành lập và hoạt động từ rất lâu đời, được coi là một trong những phương pháp in truyền thống. Điểm cùng của phương pháp này là giá kha khá rẻ. Tuy nhiên thời gian lâu và chỉ thường in được màu 1-1 sắc. In nhiều màu thường giá bán đắt hơn các phương thức khác.In DTG: Đây là phương thức in phun trực tiếp. Hình in tương đối rõ nét, màu sắc đẹp. Mặc dù nhiên ngân sách chi tiêu cao, thời hạn in kha khá lâuIn pet gửi nhiệt: phương thức in áo bởi pet đưa nhiệt thành lập và hoạt động sau các phương pháp khác. Vị đó nâng cao được nhiều giảm bớt của các phương pháp in khác. Với in pet đưa nhiệt, HATC đã in hình mặt trên tấm màng pet và triển khai ép lên thành phầm theo yêu cầu của khách hàng hàng. Thậm chí để giảm ngay thành, khách hàng rất có thể tự ép lên áo sử dụng máy ép nhiệt độ hoặc bàn ủi.

*

Dịch Vụ In Hình Lên Áo Quần trẻ nhỏ Theo Yêu mong Tại Xưởng In Áo HATC

HATC bén duyên cùng với công nghệ in ấn từ thời điểm năm 2011. Với tay nghề kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ với lại cho bạn những dịch vụ  PHÙ HỢP nhất. Bởi trước lúc bắt tay vào sản xuất, chúng tôi sẽ ngồi lại LẮNG NGHE và TÌM RA GIẢI PHÁP tối ưu và phù hợp nhất với sản phẩm của bạn.

Xem thêm: Đóng giày trẻ em khuyết tật, kỹ năng cất giày dép đúng quy định

 Máy móc, technology hiện đại giúp HATC tạo ra những thành phầm chất lượng, uy tín. Trang thiết bị tại HATC được đặt sản xuất, nhập khẩu với technology hiện đại nhất. Dường như được bảo hành, bảo dưỡng định kỳ nhằm tăng tuổi thọ sản phẩm và hiệu quả sản xuất cao nhất.

 Hơn 1000 người sử dụng toàn quốc đã với đang tin cẩn sử dụng thương mại dịch vụ của HATC.  Khách sản phẩm của HATC xuất hiện khắp muôn nơi, từ miền bắc bộ Trung Nam với xuất khẩu khu vực Châu Á

 HATC với đội R&D tinh nhuệ, luôn nghiên cứu tạo nên những mặt hàng mới toanh thịnh hành độc nhất vô nhị để quý khách tiêu thụ được sản phẩm & hàng hóa nhanh nhất.

 Đội ngũ người công nhân lành nghề: những người thợ tại HATC luôn có đức tính bắt buộc cù, trung thực, chuyên cần với kinh nghiệm tay nghề lâu năm. Phương châm TẬN TÂM trong TỪNG SẢN PHẨM được chúng tôi nhắc nhở xuyên suốt trong quá trình lao động. Coi sản phẩm của doanh nghiệp là người con tinh thần của bản thân giúp chúng tôi trân quý với nâng niu.

Ngoài ra, HATC tổ chức training huấn luyện và giảng dạy định kỳ cho đội ngũ công nhân, kỹ thuật để nhằm nâng cấp tay nghề, mang lại những sản phẩm unique hơn nữa.

 Nguyên Liệu: đây là yếu tố tiên quyết tác động đến unique sản phẩm bắt buộc rất được chú trọng tại HATC. Tổng thể nguyên liệu được HATC nhập vào từ các công ty đối tác uy tín.

 Công suất: với quy mô nhà xưởng lớn, nhóm ngũ công nhân lành nghề, cửa hàng chúng tôi đáp ứng được các đơn hàng từ nhỏ đến lớn với hiệu suất tối thiểu 30.000pcs/ngày