✌ phụ huynh có biết mặc áo xống cũng là một trong những kỹ năng quan trọng đặc biệt với chúng ta nhỏ, giúp những con chủ quyền và lạc quan hơn. Ko kể ra, bạn cũng biến thành đỡ được một phần công việc, đặc biệt khi trẻ ban đầu đi học, các thứ đông đảo bận rộn. Dưới đây là những lời khuyên nhủ mà cha mẹ có thể xem thêm để quá trình tự mang quần áo thuận tiện hơn cho tất cả bạn cùng con.