","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"do-tre-em-hinh-ong-vang-4","caption":"","url":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","alt":"","src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-600x840.jpg","srcset":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg 600w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-360x504.jpg 360w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-421x590.jpg 421w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-114x160.jpg 114w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-179x250.jpg 179w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-38x53.jpg 38w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg 450w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":840,"gallery_thumbnail_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg","thumb_src_w":450,"thumb_src_h":630,"src_w":600,"src_h":840,"image_id":"2665","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"CNC-Ong
Vang-S1","variation_description":"","variation_id":1377,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size":"2","availability_html":"Su1ea3n phu1ea9m cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"do-tre-em-hinh-ong-vang-4","caption":"","url":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","alt":"","src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-600x840.jpg","srcset":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg 600w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-360x504.jpg 360w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-421x590.jpg 421w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-114x160.jpg 114w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-179x250.jpg 179w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-38x53.jpg 38w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg 450w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":840,"gallery_thumbnail_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg","thumb_src_w":450,"thumb_src_h":630,"src_w":600,"src_h":840,"image_id":"2665","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"CNC-Ong
Vang-S2","variation_description":"","variation_id":1378,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"3","availability_html":"Su1ea3n phu1ea9m cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"do-tre-em-hinh-ong-vang-4","caption":"","url":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","alt":"","src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-600x840.jpg","srcset":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg 600w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-360x504.jpg 360w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-421x590.jpg 421w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-114x160.jpg 114w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-179x250.jpg 179w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-38x53.jpg 38w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg 450w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":840,"gallery_thumbnail_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg","thumb_src_w":450,"thumb_src_h":630,"src_w":600,"src_h":840,"image_id":"2665","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":10,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"CNC-Ong
Vang-S3","variation_description":"","variation_id":1379,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"4","availability_html":"Su1ea3n phu1ea9m cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"do-tre-em-hinh-ong-vang-4","caption":"","url":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","alt":"","src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-600x840.jpg","srcset":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg 600w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-360x504.jpg 360w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-421x590.jpg 421w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-114x160.jpg 114w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-179x250.jpg 179w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-38x53.jpg 38w, https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg 450w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":840,"gallery_thumbnail_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://www.dolakids.vn/wp-content/uploads/2019/03/do-tre-em-hinh-ong-vang-4-450x630.jpg","thumb_src_w":450,"thumb_src_h":630,"src_w":600,"src_h":840,"image_id":"2665","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":9,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"CNC-Ong
Vang-S4","variation_description":"","variation_id":1380,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Size
Chọn một tùy chọn1 (4-7kg)2 (8-10kg)3 (10-12kg)4 (12-15kg)1 (4-7kg)2 (8-10kg)3 (10-12kg)4 (12-15kg)

Đồ bộ bé gái hở vai boil hình ong white color (1-6 tuổi) – bộ đồ đáng yêu và dễ thương được có tác dụng từ hóa học vải boil mềm, mát, với phần vai áo điệu đà, cho bé nhỏ gái một mùa hè xinh tươi, dễ chịu.

Bạn đang xem: Bộ đồ con ong cho bé


*

phấn kích để lại số năng lượng điện thoại, shop sẽ call lại support ngay

họ Tên * :

Số điện thoại * :

* Trường đề xuất


Đồ bộ bé xíu gái hở vai boil hình ong white color 1-6 tuổi (10-20kg)

Những chú ong xinh xắn cùng họa tiết chấm giọt bi dễ yêu quý sẽ đem về vẻ dễ thương cho bé mỗi lúc mặc bộ quần áo này.

Xem thêm: Đồ Trẻ Em Size 80 Cho Bé Bao Nhiêu Kg Ở Bảng Size Trung Quốc

Không rất nhiều thế, bộ quần áo còn được làm từ làm từ chất liệu boil (là vải vóc thô mềm, mát, mỏng) được gia công 100% từ sợi tự nhiên, nên bé bỏng yêu gồm thể an tâm mặc mà không biến thành dị ứng, bí bức.

Hàng mới trong mùa hè năm nay đấy ạ, những mẹ cấp tốc tay mua hàng để bé yêu download sản phẩm tuyệt vời và hoàn hảo nhất này nhé!

*
*
*
*
*
*
*


Tất cả khách cài buôn quần áo trẻ em hay đại lý shop chúng tôi đều áp dụng 1 cách thức đi lại như sau:- Toàn quốc: dodepchobe.com miễn chi phí vận đưa ra nhà xe sinh hoạt Hà Nội, từ bên xe ở thủ đô hà nội trở đi Đại lý/ khách cài đặt buôn chịu chi phí.

*ĐT: 024 6666 1357

Hotline: 0988609664

*
Mở cửa: T2-T7: 8h00 - 20h30 CN: 9h00 - 17h30


*

"dodepchobe.com là nhãn mặt hàng thời trang trẻ em vn với các thành phầm quần áo trẻ em giúp nhỏ xíu mặc thoải mái, tự tin với năng động mỗi ngày.Sản phẩm có bắt đầu rõ ràng, tất cả thành phầm sản xuất trên Việt Nam. dodepchobe.com bán và giao hàng tận khu vực trên toàn quốc."