Giá dưới 100,000₫=100000 )&& (price:product 100,000₫ - 200,000₫=200000 )&& (price:product 200,000₫ - 300,000₫=300000 )&& (price:product 300,000₫ - 400,000₫=500000)" data-operator="||">Giá trên 500,000₫
1Y-9-11kg2Y-11-12kg3Y-12-13kg4Y-14-16kg5Y-17-19kg6Y-19-21kg7Y-21-23kg8Y-23-25kg9Y-25-27kg10Y-27-30kg11Y-30-32kg12Y-32-34kg13Y-33-35kg14Y-35-37kg
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn quốc mọi đơn hàng từ 399K<Độc quyền Online> Voucher khôn cùng hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi solo hàng. Áp dụng mặt khác CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé bỏng tháng 5 - bớt 20% buổi tối đa 100K cùng với HĐ tự 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với mặt hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi kích thước (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.

Bạn đang xem: Áo sơ mi bé trai


*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship nước ta mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher siêu hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi 1-1 hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé xíu tháng 5 - bớt 20% tối đa 100K với HĐ trường đoản cú 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cộng dồn các CTKM. Đối với sản phẩm sale, SP áp dụng CTKM: Đổi form size (nếu còn size). Không thay đổi qua thành phầm khác.
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn nước mọi deals từ 399K<Độc quyền Online> Voucher siêu hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi solo hàng. Áp dụng đôi khi CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ xíu tháng 5 - bớt 20% về tối đa 100K cùng với HĐ tự 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với hàng sale, SP áp dụng CTKM: Đổi kích thước (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship việt nam mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher cực kỳ hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi 1-1 hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé xíu tháng 5 - giảm 20% buổi tối đa 100K với HĐ từ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi size (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn nước mọi deals từ 399K<Độc quyền Online> Voucher hết sức hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đối chọi hàng. Áp dụng đôi khi CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ bé tháng 5 - bớt 20% tối đa 100K cùng với HĐ tự 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cùng dồn những CTKM. Đối với hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi form size (nếu còn size). Không thay đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship việt nam mọi deals từ 399K<Độc quyền Online> Voucher siêu hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi solo hàng. Áp dụng mặt khác CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ xíu tháng 5 - giảm 20% tối đa 100K với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cùng dồn những CTKM. Đối với mặt hàng sale, SP áp dụng CTKM: Đổi kích cỡ (nếu còn size). Không đổi qua thành phầm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship vn mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher vô cùng hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đối chọi hàng. Áp dụng bên cạnh đó CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé nhỏ tháng 5 - giảm 20% tối đa 100K với HĐ tự 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cộng dồn những CTKM. Đối với hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi kích thước (nếu còn size). Không thay đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship việt nam mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher cực kỳ hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đối kháng hàng. Áp dụng mặt khác CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ bé tháng 5 - sút 20% tối đa 100K cùng với HĐ từ 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với hàng sale, SP áp dụng CTKM: Đổi form size (nếu còn size). Không thay đổi qua thành phầm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship vn mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher hết sức hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đối chọi hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé tháng 5 - giảm 20% về tối đa 100K cùng với HĐ tự 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cộng dồn các CTKM. Đối với sản phẩm sale, SP áp dụng CTKM: Đổi size (nếu còn size). Không đổi qua thành phầm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn quốc mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher vô cùng hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi đối chọi hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé nhỏ tháng 5 - sút 20% tối đa 100K cùng với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cùng dồn những CTKM. Đối với mặt hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi kích cỡ (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn nước mọi đơn hàng từ 399K<Độc quyền Online> Voucher rất hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đơn hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ xíu tháng 5 - bớt 20% tối đa 100K cùng với HĐ từ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cộng dồn những CTKM. Đối với sản phẩm sale, SP áp dụng CTKM: Đổi kích thước (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship vn mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher siêu hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đơn hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé nhỏ tháng 5 - bớt 20% buổi tối đa 100K cùng với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cộng dồn những CTKM. Đối với sản phẩm sale, SP vận dụng CTKM: Đổi form size (nếu còn size). Không đổi qua thành phầm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship nước ta mọi deals từ 399K<Độc quyền Online> Voucher cực kỳ hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi solo hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé nhỏ tháng 5 - sút 20% về tối đa 100K với HĐ từ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với mặt hàng sale, SP áp dụng CTKM: Đổi form size (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship nước ta mọi giao dịch từ 399K<Độc quyền Online> Voucher khôn cùng hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi solo hàng. Áp dụng bên cạnh đó CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé tháng 5 - sút 20% buổi tối đa 100K với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cùng dồn các CTKM. Đối với hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi size (nếu còn size). Không thay đổi qua thành phầm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship việt nam mọi đơn hàng từ 399K<Độc quyền Online> Voucher hết sức hot 30K - 50K - 100K áp dụng cho mọi đối chọi hàng. Áp dụng đôi khi CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật nhỏ xíu tháng 5 - sút 20% về tối đa 100K với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage vận dụng CTKMLưu ý: Được vận dụng đồng thời cộng dồn những CTKM. Đối với sản phẩm sale, SP áp dụng CTKM: Đổi size (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFreeship toàn quốc mọi deals từ 399K<Độc quyền Online> Voucher vô cùng hot 30K - 50K - 100K vận dụng cho mọi đơn hàng. Áp dụng đồng thời CTKM khác<Độc quyền Online> Ưu đãi sinh nhật bé bỏng tháng 5 - sút 20% tối đa 100K với HĐ từ bỏ 449K. Inbox Fanpage áp dụng CTKMLưu ý: Được áp dụng đồng thời cùng dồn những CTKM. Đối với hàng sale, SP vận dụng CTKM: Đổi kích thước (nếu còn size). Không đổi qua sản phẩm khác.

Áo sơ mày trẻ em chính là sự lựa chọn số 1 khi sắm mọi trang phục thanh lịch cho bédự tiệc hay nâng cấp tủ quần áo vào ngày cuối tuần cho bé.

Hãy cùng Rabity tìm hiểu những mẫu áo sơ mitrẻ em cao cấp, rất đẹp nhất hiện giờ và giải pháp phối áo sơ mi đến trẻ emqua bài viết dưới đây.

Xem thêm: Nhận Biết Sự Phát Triển Của Trẻ Hay Ném Đồ Vật, Con Dưới 2 Tuổi Thích Ném Đồ Đạc Đều Có Lý Do

1. đông đảo mẫuáo sơ mi trẻ nhỏ đẹp được ưa chuộng nhấttại Rabity

1.1. Áo sơ mitrơn

Thiết kế trơn tuột màu solo giảntạo nên bề ngoài lịch sự, chỉn chu phù hợp cho nhỏ bé đi học hay tham dự những sự khiếu nại quan trọng, hay có những tông color trung tính như:áo sơ mày trắng trẻ con em, áo sơ mày trẻ emxanh, xám, hồng nhạt,...Mẫu áo sơ mi trẻ nhỏ 10 tuổi đẹpcó thể kết hợp với quần jean, quần tây, quần shorts hoặc chân váy để tạo nên những bộ trang phục thanh lịch và phong thái cho bé. Bạn cũng có thể thêm cà vạt hoặc nơ nhằm tạo điểm nhấn thêm mang đến trang phục.Chất liệu cotton thoáng mát, ngấm hút các giọt mồ hôi vượt trội giúp nhỏ nhắn diện thoải mái một ngày dài dài.

*

Áo sơ ngươi trơn màu cân xứng đi học hay tham gia những sự khiếu nại quan trọng

1.2. Áo sơ ngươi caro

Mẫu áo sơ ngươi được ái mộ nhất trong năm, xây cất dáng suông, đứng form cùng độ rộng vừa phải tương xứng với mọi nhiều loại da.

Thiết kế kẻ kẻ sọc caro trẻ trung, tân tiến với nhiều đổi mới thể về màu sắc và họa tiết thiết kế caro, từ bỏ caro truyền thống cuội nguồn (màu xanh lá cây với trắng) đến các tông màu khác nhau như đỏ, xanh dương, với cam. Những tông sáng màu và bùng cháy thường rất được quan tâm cho trẻ con em

*

Áo sơ mày caro cho nhỏ xíu được ưa chuộng nhất năm

1.3.Áo sơ mày ngắn tay trẻ em họa tiết sắc đẹp nét

Thiết kế ngắn tay năng động, dễ chịu và thoải mái và dễ mặc cơ mà vẫn vô cùng lịch sự,kiểu dáng và biểu tượng in đa dạng, dễ thương và đáng yêu và ấn tượnghư họa tiết hình họa, kiểu thiết kế hình học, hoặc họa tiết động vật như hoa văn chim, hoa, lá, ngôi sao, và các hình ảnh khác. Các họa tiết này thường được in ấn hoặc thêu bên trên nền áo, tạo nên vẻ xung quanh vui nhộn với độc đáocho nhỏ nhắn thỏa mức độ diện mặt hàng yêu ưng ý đi học, đi dạo hay xuống phố.Họa tiết nhỏ nhưng tinh tế, phá cách, tạo nên chiếc áo sơ mi trẻ em 12 tuổikhác biệt đối với các sản phẩm khác trên thị trường.

*

Áo sơ mày ngắn tay chỉn chu nhưng không hề kém phần năng động

1.4. Áo sơ mi lâu năm tay

Đây là mẫu mã áo sơ mày trẻ emđẹp cùng với kiểu dáng dài tay diện êm ấm trong đều ngày tiết trời se rét hoặc bao gồm gió.Vớicác màu sắc đa dạng, từ các tông màu sắc trung tính như trắng, xanh navy, và xám, mang đến các màu sắc sáng tươi như đỏ, xanh dương, vàng, cùng hồng.Phối thuộc chiếc áo len gile bên phía ngoài để tạo cho một outfits thu đông rất sành điệu dẫu vậy cũng không thua kém phần kế hoạch sự.

*

Áo sơ mi trẻ em thiết kế dài tay nóng áp

2. Các cách phối đồ với áo sơ mitrẻ em đẹp,thời trang

Áo sơ ngươi trơn kết phù hợp với set trang bị vest bảnh bao: một set đồ tham dự buổi tiệc tuyệt vời, mẹ rất có thể chọn quần bao gồm cùng tone color hoặc họa tiết hoa văn với áo vest để tạo cho một outfits tuyệt vời cho bé.

*

Bé bảnh bao cùng set đồ vest với áo sơ mi trơn

Áo sơ mi tay ngắn phối hợp cùng quần jean: Tuy đơn giản nhưng làm cho diện mạo hết sức cá tính, cool ngầu cho bé, mix thêm một đôi giày cùng màu sắc quần giúp bé xíu thêm rất nổi bật và thu hút.

*

Áo sơ mi trẻ nhỏ 10 tuổi phối hợp cùng quần jeans khiến cho outfits vừa lịch sự, vừa năng động

Áo sơ mi phối cùng chân váy nhỏ xíu gái:Mẹ rất có thể kết hòa hợp áo sơ mày với một cái chân đầm xếp ly sẽ khởi tạo ra một vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương và phụ nữ tính cho bé bỏng gái. Đây là một trong những trang phục hoàn hảo nhất cho các dịp đặc biệt quan trọng như dự lễ hội hoặc đi học.Áo thun phối hợp cùng áo sơ mi khoác ngoài: một cách phối năng động mang lại các bé xíu trai lúc đi du lịch hoặc đi chơi. Áo sơ mi trẻ em khoác ngoài nên chọn kiểu áo trót lọt hoặc caro không giống màu với áo thun bên trong.

*

Bé nổi bật trong mọi chuyến hành trình với sự phối kết hợp giữa áo co dãn và sơ mi mặc ngoài

Áo sơ mày tay dài kết hợp cùng quần vải cứng ống côn: đấy là cách phối cân xứng cho các bé bỏng đi học tập hoặc trong những dịp cần sự chỉn chu, định kỳ thiệp.Áo sơ mày cổ bẻ phối hợp cùng áo gile len: một style cực kỳ hợp cho nhỏ bé khi đi chơi những nơi có không khí lạnh, với phong cách Hàn Quốc rất là xinh xắn được không ít mẹ yêu chuộng cho nhỏ bé ngày nay.

*

Combo style nước hàn xinh xắn với áo sơ mi và áo gile len

3. Lựa chọn mẫu áo sơ mi cân xứng cho bé

Về chất liệu, ba bà mẹ nên tìm chọn áo sơ mitrẻ em vải vóc mềm, nhẹ, tránh những loại tất cả sợi kim tuyến, sợi dạ gai do khi mặc rất dễ khiến cho bé cảm giác ngứa ngáy ngáy. Đồng thời đề nghị kiểm tra kĩ kiêng vải kém chất lượng, các bé vận cồn đổ nhiều những giọt mồ hôi thì những chất này dễ dàng tan ra và tạo cho trẻ bị rít, khó khăn chịu, và nguy hại hơn có thể gây loét da vì chưng da của các bé vô cùng nhạy cảm.

Về kích cỡ của áo, nhiều phần trẻ em, đặc biệt là các bé bỏng trai khôn cùng năng động, yêu cầu áo sơ micho con trẻ cũng đề xuất rộng rãi, thoải mái và dễ chịu cho nhu cầu tìm hiểu thế giới của bé. Rộng nữa, nếu như áo vượt chật sẽ dễ khiến tiết mồ hôi, hầm túng bấn không tốt cho làn da với sức khỏe các bé.

Bảng kích thước áo sơ mitrẻ em chuẩn nhất

Về màu sắc, phần nhiều sắc màu không giống nhau của áo sẽ làm cho tông da của bé nổi bật. Ví dụ, da bé xíu sáng thì nên chọn màu trung tính như white hoặc đen, da nhỏ xíu ngăm thì hãy chọn các màu tương làm phản như đỏ hoặc cam để giúp da bé xíu sáng hơn.

4. Hướng dẫn phương pháp giặt và bảo vệ áo sơ mi cho trẻ emchính hãng

Những mẫu áo sơ mi trẻ em thông thường thường rất dễ bị nhăn, phai màu sắc hoặc ố vàng, đặc biệt là những chủng loại sơ mày trắng, cho nên mẹ cần đọc kỹ lý giải giặt ủi và bảo vệ trên nhãn tem của sản phẩm, trong số ấy có những để ý chính như sau:

4.1. Cách giặt áo sơ mi trẻ nhỏ cao cấp

Khuyến khích bắt buộc giặt tay nhằm giữ thành phầm bền, new và thực hiện lâu hơn
Nếu giặt trang bị thì chị em nên lộn trái áo để giặt, chọn mức giặt nhẹ và không thực hiện nước thừa nóng.Không áp dụng những hóa học tẩy rửa mạnh có thể gây sờn color áo hoặc hư hại vải.Nên phân loại áo nhằm giặt theo color sắc, chất liệu để né giặt chung khiến cho áo bị phai màu

4.2. Cách bảo quản áo sơ mi trẻ em chính hãng

Nên lộn phương diện trái áo khi phơi, bắt buộc phơi tại nơi thoáng mát, kị phơi trực tiếp dưới tia nắng mặt trời có thể gây hư hoặc phai màu mặt phẳng vải.Là ủi ở nhiệt độ thấp, hoặc ưu tiên thực hiện là ủi hơi nước. Rất có thể đặt tấm khăn mỏng manh lên trên nhằm tránh khiến cháy hỏng áo.Bảo cai quản áo tại vị trí khô ráo loáng mát, tránh ẩm thấp
Sau lúc giặt với phơi khô, hãy vội vàng áo sơ mi cẩn trọng và lưu trữ trong tủ quần áo hoặc kệ treo áo nhằm tránh vải vóc bị nhăn, nhàu nhĩ và luôn luôn giữ được hình dáng lúc đầu của áo.

5. RABITY - thương hiệu thời trang triển lẵm áo sơ mi trẻ em cao cấp, uy tín, chính hãng

Rabity là thương hiệu thời trang trẻ em em hàng đầu Việt phái nam với hệ thống shop phủ sóng bên trên toàn quốc, mang đến cho nhỏ xíu những cỗ quần áo thoải mái và dễ chịu cho bé "tự vày khám phá" nhân loại và trải nghiệm nụ cười mỗi ngày.

*

Nếu nhiều người đang tìm tải áo sơ mi trẻ nhỏ đẹp, ké ngayrabity.vn người sử dụng sẽ đạt được trải nghiệm bán buôn thú vị với tiện lợi, với một loạt những sản phẩm thời trang trẻ em dễ nhìn chất lượng cao từ áo xống trẻ em, áo khoác bên ngoài trẻ em, váy đầm váy nhỏ bé gái, đồ bộ trẻ em, balo túi xách trẻ em, phụ khiếu nại trẻ em,... Và dịch vụ âu yếm khách mặt hàng một cách chuyên nghiệp, phục vụ toàn quốc nhanh chóng, phối hợp cùng nhiều hiệ tượng thanh toán dễ dàng và linh động.

Đến tức thì Rabity để chọn được cho bé phong cách thời trang từ hầu như mẫu áo sơ mitrẻ em đẹp cùng hot nhất hiện giờ với phong phú ở mức giá thành vô cùng ưu đãi!

Áo sơ mi dành cho nhỏ nhắn trai của cửa hàng chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu khi đề cập đến những trang phục định kỳ sự. Cho dù bé nhỏ chuẩn bị tham dự buổi tiệc hay bạn muốn nâng cấp cho tủ quần áo vào buổi tối cuối tuần của bé, công ty chúng tôi có nhiều loại áo sơ mi để các bạn lựa chọn – hãy nghĩ đến phần lớn thứ, từ áo sơ mi grandad mang lại áo sơ mày ngắn tay cùng áo sơ ngươi denim cổ xưa với tất cả các màu chủ đạo. Phối kết hợp chiếc áo sơ mi yêu quý mới của anh ý ấy với quần âu tây hoặc quần jean để hoàn thiện vẻ bên ngoài và anh ấy sẽ sẵn sàng chuẩn bị ra ngoài. Xem qua toàn bộ sản phẩm dưới hoặc tìm áo co dãn cho nhỏ bé trai và áo tank top.

">
Chuyển form size ảnh
Chuyển kích thước ảnh lớn
Chuyển kích thước ảnh nhỏ
Chuyển loại hình ảnh Người chủng loại Sản phẩm
*
,origin,category<>,type,res,dodepchobe.comver<2>&call=url">
*
,origin,category<>,type,res,dodepchobe.comver<2>&call=url">
*
,origin,category<>,type,res,dodepchobe.comver<2>&call=url">
*
,origin,category<>,type,res,dodepchobe.comver<2>&call=url">
*
,origin,category<>,type,res,dodepchobe.comver<2>&call=url">

Đăng ký thành viên

Hãy biến hóa thành viên để không bỏ lỡ các ưu đãi, giảm giá và voucher dành cho bạn.